Serveis Complementaris

  • Consultoria, formació i assessorament personalitzat en materia d'higiene i ambient interior
  • Col.laboració amb empreses i institucions en programes de formació relacionats amb la Higiene i Gestió Ambiental d'edificis i instal.lacions
  • Disseny i elaboració de projectes especials relacionats amb les activitats de CPL
  • Participació en projectes i serveis compartits amb empreses especialitzades l'activitat de la qual és complementaria a la de CPL