Prevencio i Control de la Legionel.losi - Tractament d-Aigues

  • Auditoria de risc front a Legionel.losi
  • Disseny de Protocols de prevenció i control
  • Programes de manteniment higienico-sanitari d'instal.lacions de risc
  • Tractaments de potabilització d'aigües de consum huma

 

Prevencio i Control de la Legionel.losi - Tractament d-Aigues
Prevencio i Control de la Legionel.losi - Tractament d-Aigues
Prevencio i Control de la Legionel.losi - Tractament d-Aigues