Presentació

El disseny, la construcció, la gestió i el manteniment d'edificis i instal.lacions condicionen en gran mesura el benestar i el rendiment d'aquells que els utilitzen. Nombrosos aspectes que incideixen en la salut, la seguretat, el comfort i la motivació de les persones, són susceptibles d'ésser associats directament a l'estat higenic i ambiental dels espais interiors.

Assumint la importancia d'aquesta realitat, CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA S.L. ofereix serveis especialitzats enfocats a donar respostes d'un alt grau d'eficacia en aquestes materies. Conscient a més de les avantatges d'oferir garanties professionals, i d'assegurar als seus clients sol.lucions innovadores, basades en criteris de seguretat i prevenció, dissenya, implementa i desenvolupa programes personalitzats de Gestió Ambiental i Higienico-Sanitaria d'edificis i instal.lacions de diversos tipus.

L'enfocament de les sol.lucions que ofereix CPL, representa un significatiu recurs complementari i un destacable factor d'optimització per qualsevol estrategia de manteniment i conservació d'actius immobiliaris i industrials.

Emmarcats dins rigurosos esquemes d'organització empresarial, els serveis de CPL destaquen pel seu inmillorable nivell de qualitat i competitivitat, producte de l'aplicació d'economies d'escala, de la generació de sinergies operatives, i de la racionalització dels processos tècnics, de decisió i de gestió.

CPL compta amb un equip executiu i tècnic altament qualificat, que ofereix serveis mitjançant tres línees basiques de treball: Ambient Interior, Higienització i Tractaments Sanitaris, i prevenció i control de la Legionel.losi.