Higienitzacio, Tractament sanitaris i gestio integrada de plagues

  • Desratització: prevenció i control de Rosegadors
  • Desinsectació: prevenció y control d'Insectes
  • Desinfecció: Superficial, Volumetrica, Ambiental, Terminal
  • Instal.lació d'elements de prevenció i control d'Aus
  • Control d'altres plagues urbanes
Higienitzacio, Tractament sanitaris i gestio integrada de plagues
Higienitzacio, Tractament sanitaris i gestio integrada de plagues
Higienitzacio, Tractament sanitaris i gestio integrada de plagues