Ambient Interior

AUDITORIA DE L'AMBIENT INTERIOR, INSPECCIÓ I DIAGNOSTIC DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

 • Analisi de contaminants microbiologics i químics de l'aire
 • Determinació de Parametres de Comfort Termo Higrometric
 • Determinació de presencia d'Acars
 • Determinació de Partícules en Suspensió a l'aire
 • Estudi de factors Físics: Lluminositat, Contaminació Acústica
 • Estudi de la Síndrome de l'Edifici Malalt (SEE)
 • Estudi de l'Entorn Electromagnetic i de la Lipoatrofia Semicircular
 • Inspecció i Diagnostic del Sistema de Climatització
 • Diagnostic de condicions Higienico-Sanitaries
 • Auditoria d'instal.lacions de risc front a Legionel.losi

 
DESCONTAMINACIÓ DE SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

 • Neteja i desinfecció de conductes d'aire
 • Neteja i desinfecció de climatitzadors i equips de ventilació
 • Neteja i desinfecció d'accessoris del sistema de climatització: filtres, difusors, reixes, plenums

 

Ambient Interior
Ambient Interior
Ambient Interior